บริการตลอด 24ชม.
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

บริการรับสูบส้วม รับดูดส้วม รับแก้ไขท่อตัน ส้วมตัน รับสูบไขมัน รับสูบเลน รับสูบน้ำเสีย ชักโครกตัน

บริการซ่อมบ่อและท่อพร้อมสร้างบ่อใหม่ และปัญหาอื่นๆ โดยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน บริการครบวงจร อุปกรณ์ทันสมัย พร้อมให้บริการ 24 ชม.

“ไม่ต้องทุบ ไม่ต้องรื้อถอนตัวอาคาร”

s_oman 064 164 4446

พร้อมให้บริการ

บริการของเรา

สูบส้วม สูบไขมัน สูบเลน สูบน้ำเสีย แก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำต่างๆ บริการซ่อมบ่อและท่อพร้อมสร้างบ่อใหม่ และปัญหาอื่นๆ พร้อมให้บริการ 24 ชม.

โดยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน บริการครบวงจร อุปกรณ์ทันสมัย

ไขมัน, น้ำเสีย, กาก, เลน, ตะกอน, ล้าง, ดูด, เก็บขยะ, ลูกน้ำ, สูบส้วม, สูบบ่อปะปา, ล้างบ่อน้ำเสีย, ท่อตัน, ส้วมตัน, ลอกท่อระบายน้ำ

บริการลอกท่อ บริการลอกท่อ บริการในกรุงเทพฯและปริมณฑล ตลอด 24ชม บริการรับสูบส้วม รับดูดส้วม รับแก้ไขท่อตัน ส้วมตัน รับสูบไขมัน รับสูบเลน รับสูบน้ำเสีย ชักโครกตัน บริการซ่อมบ่อและท่อพร้อมสร้างบ่อใหม่ และปัญหาอื่นๆ โดยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน บริการครบวงจร อุปกรณ์ทันสมัย พร้อมให้บริการ 24 ชม.
บริการสูบไขมัน บริการสูบไขมัน บริการในกรุงเทพฯและปริมณฑล ตลอด 24ชม บริการรับสูบส้วม รับดูดส้วม รับแก้ไขท่อตัน ส้วมตัน รับสูบไขมัน รับสูบเลน รับสูบน้ำเสีย ชักโครกตัน บริการซ่อมบ่อและท่อพร้อมสร้างบ่อใหม่ และปัญหาอื่นๆ โดยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน บริการครบวงจร อุปกรณ์ทันสมัย พร้อมให้บริการ 24 ชม.
บริการดูดส้วม บริการดูดส้วม บริการในกรุงเทพฯและปริมณฑล ตลอด 24ชม บริการรับสูบส้วม รับดูดส้วม รับแก้ไขท่อตัน ส้วมตัน รับสูบไขมัน รับสูบเลน รับสูบน้ำเสีย ชักโครกตัน บริการซ่อมบ่อและท่อพร้อมสร้างบ่อใหม่ และปัญหาอื่นๆ โดยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน บริการครบวงจร อุปกรณ์ทันสมัย พร้อมให้บริการ 24 ชม.

ผลงานที่ผ่านมา

“ไม่ต้องทุบ ไม่ต้องรื้อถอนตัวอาคาร”

ดูเพิ่มเติม Gallery